Ninja Casino förlorar sin licens

Spelinspektionen har återkallat Global Gamings spellicens efter att ha upptäckt ”allvarliga brister” i affärspraxis, inklusive brister i ansvarsfullt spelande och åtgärder mot penningtvätt.

SafeEnt med moderbolaget Global Gaming, måste nu omedelbart upphöra med svensk verksamhet. Det har licensierat både Ninja Casino och Spellandet.com casinovarumärken via den svenska licensen somutfärdades i december 2018.

I sin bedömning lyfte Spelinspektionen fram många överträdelser av bestämmelser, baserade på tio spelares spelande i synnerhet. Global Gaming gav data till Spelinspektionen som en del av undersökningen.

De tio berörda spelarna visade sig ha spenderat betydande belopp via Global Gamings varumärken, utan att operatören ingripit för att styrka källan till dessa medel eller att hantera sina höga kostnader.

I svensk lag anges att spelarna måste fastställa insättningsgränser, medan alla licenstagare måste kontakta kunder som ställer en månadsgräns på över 10 000 kronor.

Data från Global Gaming visade emellertid att ingen av de tio kunderna kontaktades, medan två spelare förlorade mellan 50 000 SEK och 1,1 MSEK under en vecka.

En kund kontaktade i synnerhet operatören för att begära en månatlig insättningsgräns på 30 000 kronor, för att senare lära sig att casinot satt gränsen på 40 000 kronor. Spelaren kunde då göra insättningar på totalt 250 000 kronor mellan 19-25 januari.

Global Gaming erkände att det inte hade någon insättningsgräns aktiv fram till den 14 januari och införde härmed en fast månadsgräns på 8 000 kronor. Detta menade dock alla gränser som tidigare angivits av spelare återställdes och att spelarna tvingades manuellt ändra dem igen.

Licensgivaren sa att Global Gaming bryter mot ett antal förordningar, däribland kapitel 14, avsnitt 7 i lagen om spel, samt kapitel 11, avsnitt 3 och 5 i spelförordningen och kapitel 9, avsnitt 10, i sina egna föreskrifter och allmänna råd.

”Spelinspektionen finner det anmärkningsvärt att SafeEnt inte har vidtagit några åtgärder relaterade till vårdplikt trots kundernas exceptionellt höga insättningsgränser i kombination med det omfattande spelandet”, sade Spelinspektionen.

”Samtliga kunder i översynen förlorade mellan 240.000 kronor och 1,1 miljoner kronor i en månad.”

Bedömningen markerade också brister i operatörens åtgärder mot penningtvätt. I synnerhet noterade licensgivaren att operatören inte hade gjort en generell riskbedömning av sin verksamhet, enligt vad som föreskrivs i den svenska penningtvättlagen.

Spelinspektionen sade att genom att sakna en generell riskbedömning skulle det inte kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna för penningtvätt med sina produkter och tjänster. Detta ställde operatören i strid med kapitel 2 avsnitt 1 och 2 i penningtvättlagen.

Dessutom har Spelinspektionen sagt att Global Gaming misslyckats med att genomföra korrekta kontroller av kunder för att säkerställa att de inte använder sin tjänst för penningtvätt.

Regelverket noterade att stora belopp som deponeras och satsats av de tio kunderna borde ha uppmanat operatören att undersöka dessa spelare och skapa källan till sina medel. Underlåtenhet att agera korrekt på detta område strider mot kapitel 2 avsnitt 3 i lagen om penningtvätt, konstaterade regulatorn.

Global har också visat sig ha misslyckats med att följa regler om kundmedvetenhet. Svenska licenstagare är skyldiga att upprätta ett förhållande med spelare som insätter belopp överstigande 2 000 kronor.

Enligt Spelinspektionen var det omöjligt för de tio kunderna att spendera så mycket för underhållningsändamål. Regulatorn sa att trots att SafeEnt inte samlat tillräckligt med information om spelarna för att fastställa varifrån pengarna kommer ifrån.